Obchodní podmínky | ultrex.cz

obchodní společnosti Seagates Invest s.r.o. pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.ultrex.cz.

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Seagates Invest s.r.o., identifikační číslo: 056 12 128, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C , vložka číslo 267323 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.ultrex.cz  (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.


2. Objednávky, uzavření kupní smlouvy

2.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2.2. Odesláním objednávky uzavírá kupující s prodávajícím kupní smlouvu a zároveň akceptuje cenu objednaného zboží platnou v den objednání. Všechny objednávky podané prostřednictvím našeho eshopu www.ultrex.cz  jsou závazné. Uzavřením kupní smlouvy se prodávající i kupující zavazují řídit těmito obchodními podmínkami.

2.3. Objednávka je kupujícímu potvrzena elektronickou poštou do 24 hodin po odeslání. Pokud zboží není aktuálně na skladě, což se stává zcela výjimečně, bude kupující o této skutečnosti neprodleně informován a zároveň bude seznámen s přibližnou dodací lhůtou. Kupující se může rozhodnout, zda chce zaslat objednávku splněnou pouze částečně, počkat na zboží nebo objednávku zrušit. V případě zrušení objednávky kupujícím z důvodu nedostupnosti prodávající vrátí peníze ve lhůtě 3 dnů od zaplacení na účet kupujícího.

2.4. Kupující může stornovat objednávku nejpozději před jejím vyexpedováním, o kterém je informován elektronickou poštou.

2.5. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.


3. Dodací lhůta a způsob doručení

3.1. Zboží, které je uvedeno jako „skladem“, máme v prodejně a expedujeme do druhého pracovního dne. V případě, že si dodávka vyžádá delší období, je zákazník o termínu dodání bezprostředně informován.

3.2. Pokud zboží není aktuálně na skladě, bude kupující o této skutečnosti neprodleně informován a zároveň bude seznámen s přibližnou dodací lhůtou. Kupující v tomto případě může svou objednávku zrušit a odstoupit od kupní smlouvy.

3.3. Objednané zboží bude zákazníkovi zasláno Českou poštou, nebo spediční službou Geis. U všech způsobů dopravy lze využít bezhotovostní platbu či dobírku. Poštovné je účtováno vždy zdarma viz. Doprava a platba. Zásilky jsou pojištěny v hodnotě zboží. Balné je zdarma u všech zásilek.

3.4. Daňový doklad (který slouží zároveň jako záruční list i dodací list) dodáváme v tištěné podobě přímo u zásilky.

3.5. Zboží je zasíláno pojištěné. Při převzetí zboží ho kupující zkontroluje a případné vady způsobené dopravou řeší přímo s dopravcem.


4. Přeprava a dodání zboží

4.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

4.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

4.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

4.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

4.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.


5. Cena zboží a způsoby platby

5.1. Všechny ceny zboží i přepravného jsou včetně DPH (21 % nebo 15 %) a všech souvisejících poplatků. Ceny jsou platné v den objednání zboží.

5.2. Platnost všech akčních nabídek je do vyprodání zásob. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

5.3. Zboží lze zaplatit následujícími způsoby:

 • Dobírka: objednané zboží Vám zašleme Českou poštou, či Geis kurýrem a při převzetí toto zboží uhradíte v hotovosti.
 • Platba převodem na účet: po potvrzení objednávky Vám sdělíme údaje potřebné pro bankovní převod. Po připsání částky na náš účet Vám zašleme zboží.

6. Ochrana osobních údajů

6.1. Zákazník internetového obchodu www.ultrex.cz dává již při registraci souhlas s tím, že údaje o něm a jeho nákupech budou shromažďovány a používány. S těmito údaji je zacházeno výhradně dle zákonem stanovených postupů a norem. Je to nutné kvůli vyřízení objednávky, reklamacím a dalším činnostem s tím souvisejícím. Informace o nákupech jsou ukládány do zabezpečené databáze.

6.2. Od kupujícího jako fyzické osoby jsou při nákupu požadovány tyto údaje: jméno a příjmení, úplná poštovní adresa, telefonické spojení a e-mailová adresa. Tyto údaje jsou nezbytné k identifikaci, komunikaci s kupujícím, k realizaci prodeje zboží a zaúčtování platby za zboží. Pokud kupující nakupuje jako firma, potřebujeme navíc adresu sídla firmy, IČ a DIČ.

6.3. Osobní údaje ani jiné informace nejsou poskytovány třetím stranám, přístup k nim mají pouze naši vybraní, prověření a řádně proškolení zaměstnanci (vyjma společností zajišťujících spediční služby nebo platební styk, které obdrží nezbytně nutné minimum informací o zákazníkovi, potřebné pro bezproblémové vyřízení konkrétní objednávky), slouží pouze pro účel zpracování objednávek, a to po dobu neurčitou. Za žádných okolností je neposkytujeme třetím stranám. Samozřejmě se řídíme zákonem číslo 101/200 Sb. o ochraně osobních údajů a informací.

6.4. Vyhrazujeme si právo využít údaje kupujícího k zasílání informací o slevách, novinkách a dalších marketingových aktivitách. V každém takto zaslaném e-mailu je návod, jak nám jednoduše sdělit, že si toto kupující nepřeje a takové používání nám zakázat. Rovněž má kupující právo kdykoliv nám písemně sdělit jakékoliv změny, doplnění, žádost o zlikvidování všech osobních údajů, které nám dříve poskytl.

6.5. Údaje o všech nákupech, reklamacích a další činnosti kupujícího v našem internetovém obchodě mají rovněž důvěrný charakter a podléhají stejným bezpečnostním pravidlům jako práce s osobními údaji.

6.6. Používáním našeho internetového obchodu kupující souhlasí se shromažďováním a používáním osobních údajů v uvedené míře a souhlasí s výše uvedenými pravidly.


7. Odstoupení od kupní smlouvy, vrácení zboží

7.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

7.2. Kupující má ze zákona možnost vrátit zboží do 14 dnů od převzetí a to bez udání důvodu (do 14 dnů musí být odesláno, nikoliv doručeno prodávajícímu). Takto lze vrátit pouze zboží nepoužité, nepoškozené, nevyprané, neznečištěné a nesmí být poškozen či odstraněn hygienický obal a pečetní samolepka. Erotické pomůcky jsou považovány za „zboží zvláštního charakteru“ a jejich vrácení a výměna není z hygienických důvodů možná. Do této skupiny výjimek z §53 patří i spodní prádlo u kterého nejde vyloučit, že bylo použito přímo na intimních partiích. Zboží musí být v původním obalu případně ochranné fólii, spolu s doklady o nákupu (platí pouze pro zasílané zboží) a případnými dárky zdarma (DVD, gely, baterie atd.). Zboží musí být schopné další distribuce.

7.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu odesláno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

7.4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady.

7.5. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.
Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

7.6. V případě odstoupení od kupní smlouvy má spotřebitel nárok na vrácení finančních prostředků za dopravné pouze v nejnižší nabízené výši (v případě, že si zvolil dražší způsob dopravy).

7.7. Zboží včetně všech dárků zdarma a baterií musí být zasláno jako dopis nebo balík do ruky (či kurýrem) na adresu: Seagates Invest s.r.o., Na Folimance 2155/15, Praha 2 – Vinohrady, 120 00. Na zboží zaslané na dobírku nebude brán zřetel.
Do balíčku kupující přiloží fakturu (originál nebo kopii) a informaci (stačí ručně napsanou), zda chce zboží reklamovat nebo vrátit.


8. Odpovědnost za vady zboží – záruka

8.1. Kupující je před prvním použitím věci povinen prostudovat záruční podmínky včetně návodu na obsluhu a následně se těmito informacemi řídit, v opačném případě se vystavuje nebezpečí, že svým nesprávným užíváním věc poškodí a nebude moci vzniklou vadu uplatnit v rámci svého práva plynoucího z odpovědnosti za vadu. Záruční doba začíná běžet převzetím věci kupujícím.

8.2. Není-li kupující spotřebitelem, je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno poškození, vyhotoví se záznam o poškození a prodávající je povinen poskytnout přiměřenou slevu z dodávky nebo dodat jiný výrobek bez vady. Pozdější reklamace mechanického poškození výrobku již není možné uznat.

8.3. Spotřebitel by ve vlastním zájmu měl tyto kroky učinit také, vyhne se tak pozdějším problémům plynoucím z odpovědnosti za vady, které vznikly v důsledku přepravy (mechanické poškození), kdy se bude při případné reklamaci vycházet ze skutečnosti, že bez výhrad přijal doručené zboží. Tím nejsou nijak dotčena jeho práva plynoucí z odpovědnosti za vady. Spotřebitel má právo veškeré své výhrady k dodanému zboží uvést do přepravního protokolu, případně může odmítnout převzít zásilku (důvod takového odmítnutí uvede do přepravního protokolu), pokud je zřejmé, že předmět plnění není ve shodě s kupní smlouvou a uplatnit tak rozpor s kupní smlouvou ihned při převzetí.

8.4. Záruční práva – záruka z případných vad na našem zboží se vztahuje výhradně na zboží řádně objednané a zaplacené. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

8.5. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku nelze tedy považovat za vadu a nejde ani reklamovat.

8.6. Záruka se dále nevztahuje na poškození či nadměrné opotřebení zboží a dále na vady způsobené užíváním, nedodržením návodu k používání zboží, porušením obvyklých zásad užívání zboží, neodbornou manipulací, upravováním výrobku, zásahem vyšší moci.

8.7. Podmínkou záruky je, aby kupující při uplatnění záruky předložil kopii daňového dokladu prodávajícího na dodané zboží a doklad o jeho zaplacení, případně záruční list, byl-li součástí dodávky. Pokud zboží neobsahuje záruční list, je pro potřeby záruky za záruční list považována vydaná faktura prodávajícího.

8.8. Zboží by mělo být dodáno kompletní, tak jak bylo převzato od prodávajícího. Z hygienických důvodů je zboží k reklamaci přijato pouze řádně vyčištěné.

8.9. Zboží k reklamaci kupující zašle poštou nebo doručí osobně na adresu: Seagates Invest s.r.o., Na Folimance 2155/15, Praha 2 – Vinohrady, 120 00 po předem sjednaném termínu schůzky). Ihned po přijetí zboží prodávající vyrozumí kupujícího elektronickou poštou o způsobu a přibližném termínu vyřízení reklamace. Je-li zboží skladem, bude neprodleně zaslán kupujícímu nový kus, v opačném případě se kupující s prodávajícím domluví na způsobu vyřízení. O vyřízení reklamace bude kupující informován rovněž elektronickou poštou, případně telefonicky.

8.10. Náklady na poštovné budou kupujícímu po jejich doložení proplaceny.


9. Práva z vadného plnění

9.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

9.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal, má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá, zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

9.3. Práva z vadného plnění obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

9.4. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

9.5. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží nebo uvedené kontaktní adrese (Havířov). Reklamace nelze vyřizovat v sídle podnikání ani na tuto adresu zasílat (Ostrava). Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží. Bezprostředně po přijetí zboží vyrozumí prodávající kupujícího elektronickou poštou o přijetí zboží a přibližném termínu opravy nebo výměny zboží. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.


10. Nepřevzetí zboží, zrušení objednávky po expedici

10.1. Pokud kupujícímu pošleme potvrzení o tom, že zboží je skladem a zásilka je poté zpravidla další pracovní den expedována (výjimkou může být období čerpání dovolených, kdy je zákazník na tuto skutečnost upozorněn na titulní straně eshopu www.ultrex.cz a zároveň je upozorněn emailem) je povinen převzít objednané zboží. Poté může případně zboží vrátit a odstoupit od smlouvy viz. výše, kdy mu budou odečteny náklady na přepravu.

10.2. Pokud objednané zboží zákazník nepřevezme od České pošty nebo jiného přepravce (kromě případu, kdy byl přepravní obal viditelně poškozen a zákazník sepsal protokol o této skutečnosti s přepravcem), může být po něm požadována úhrada skutečných přepravních nákladů.

10.3. Nestihne-li přepravce dodat zboží druhý pracovní den, neznamená to, že kupující nemusí zboží převzít.

10.4. Po expedování každé zásilky posíláme informační email (pokud byl správně zadán při objednávce).

10.5. Pokud kupující nestihne zásilku převzít (služební cesta apod.) nebo má jiný důvod pro nepřevzetí zboží, je možno individuálně dohodnout opakované zaslání zásilky. V případě, když si kupující zboží objedná, my jej ihned (zpravidla nejpozději do druhého pracovního dne) expedujeme a on jej nepřevezme a dále nekomunikuje, můžeme postupovat výše uvedeným způsobem.


11. Další práva a povinnosti smluvních stran

11.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

11.2. K mimosou­dnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

11.3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.


12. Výměna zboží

12.1. Výměna zboží (za jinou velikost, barvu apod.) je možná pouze u nepoužitého zboží, které je zabaleno v originální fólii po dohodě s prodejcem. Zboží bez této fólie nelze z hygienických důvodů vyměnit. V případě zaslání zboží balíkem kupující hradí náklady na zaslání (cca 100 Kč).


13. Ochrana osobních údajů, GDPR

OCHRANA SOUKROMÍ

Jsme ultrex.cz. Vaše osobní údaje střežíme jako oko v hlavě tak, aby u nás byly vždy v bezpečí. Při jejich zpracování postupujeme v každém okamžiku v souladu se všemi nařízeními a předpisy, zejména tzv. GDPR (obecným nařízením EU č. 2016/679, o ochraně osobních údajů).

Dohlíží na to i náš pověřenec pro ochranu osobních údajů. Rád vám pomůže s čímkoli, co budete kolem svých osobních údajů řešit. Kdykoliv mu můžete napsat na info@ultrex.cz.

V tomto dokumentu naleznete všechny důležité informace o zpracování osobních údajů. Vždy, když najdeme další možnost, jak chránit vaše osobní údaje, budeme tento dokument aktualizovat.

 

13.1         Jaké osobní údaje zpracováváme?

13.2         Z jakých zdrojů máme vaše osobní údaje?

13.3         Jste povinni nám osobní údaje předávat?

13.4         Proč a jak zpracováváme vaše osobní údaje? 3

13.5         Jak dlouho uchováváme vaše osobní údaje? 7

13.6         Jak se staráme o bezpečnost vašich osobních údajů?

13.7        Komu vaše osobní údaje můžeme předávat?

13.8         Jaká práva máte v souvislosti se zpracováním osobních údajů?

13.9         V jakých případech můžete podat námitku proti zpracování nezbytnému pro    ochranu našeho oprávněného zájmu?

13.10       Co když něčemu nerozumím aneb slovníček pojmů

13.1 Jaké osobní údaje zpracováváme?

Zpracováváme jen takové údaje, které nezbytně potřebujeme. Jsou to údaje zájemců o naše služby, návštěvníků našich stránek, našich zákazníků, případně jejich zástupců.

Kontaktní údaje – osobní údaje umožňující kontakt s vámi, zejména vámi uvedená kontaktní adresa, vaše jméno a příjmení, číslo telefonu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace.

Komunikační údaje – nejenže vás chceme slyšet, klidně každý den, ale také vám nasloucháme, proto je pro nás komunikace klíčová. Komunikace vytváří celou řadu osobních údajů, například informace o našem vzájemném kontaktu a obsahu komunikace, záznamy hovorů a e-mailových zpráv, vyhodnocování zákaznické zkušenosti a spokojenosti, údaje z používání našich internetových stránek a aplikací, vaše připomínky, žádosti a přání. Sbíráme také informace o tom, z jakých zařízení k našim službám přistupujete elektronickou cestou. Mezi tyto údaje patří IP adresa, informace o prohlížeči a hardwaru zařízení. Zároveň v tomto ohledu dochází k ukládání tzv. cookies do vašeho zařízení.

Profilové údaje – potřebujeme vás trochu lépe poznat, abychom poznali vaše potřeby a touhy a dokázali vám co nejlépe vyhovět. Mezi profilové údaje patří například sociálně demografické charakteristiky (věk, pohlaví, údaje o vašich nákupech).

Zvláštní kategorie osobních údajů – osobní údaje spadající pod tzv. zvláštní kategorie v ultrex.cz nezpracováváme.

13.2 Z jakých zdrojů máme vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje získáváme z několika zdrojů. A vždy pouze tehdy, pokud k tomu máme oprávnění. Základním zdrojem údajů o vás jste samozřejmě vy osobně. Mezi údaje pocházející od vás řadíme například ty, které jste nám sdělil/a v on-line formuláři a při telefonických hovorech. V některých situacích nám údaje od vás nestačí a musíme údaje zjišťovat i z jiných zdrojů, kterými jsou veřejné zdroje a třetí osoby.

Veřejné zdroje – jedná se o údaje z veřejně přístupných rejstříků, seznamů a   evidencí   (obchodní   rejstřík,   živnostenský   rejstřík,   katastr   nemovitostí, insolvenční rejstřík apod.) a z dalších povolených veřejných zdrojů (informací   ze   sociálních   sítí a internetu).

Třetí osoby – pokud k tomu máme oprávnění, získáváme údaje od našich zprostředkovatelů a   obchodních   partnerů,   případně   od   členů   skupiny   TEMEV   a   od   ostatních finančních institucí.

ultrex.cz – vaše osobní údaje mohou vznikat přímo v ultrex.cz, a to jak používáním našich služeb, tak naší interní činností (např. rating klienta).

13.3 Jste povinni nám osobní údaje předávat?

Nechceme vás k ničemu nutit, ale údaje, o které vás žádáme, opravdu nezbytně potřebujeme, abychom vím dokázali poskytnout službu dle sjednaných podmínek (např. číslo vašeho mobilního telefonu pro zasílání autorizačních SMS, emailová adresa pro upozornění o ozměně stavu vaší objendávky) . Pokud nám takové údaje neposkytnete, nemůžete internetový obchod ultrex.cz využívat.

V některých případech je poskytnutí vašich osobních údajů zcela na vás. Jde třeba o vaše návrhy na zlepšení naší služby nebo o informace, které bychom získali na základě vašeho souhlasu.

13.4 Proč a jak zpracováváme vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje zpracováváme zejména proto, abychom vám mohli naši službu poskytnout v co nejlepší kvalitě a v rámci platných zákonů a nařízení, kterými se každá služba jako my musí řídit.

Konkrétních zpracování je celá řada a každé zpracování musí mít svůj právní základ. Pro některá z nich je právním základem váš souhlas. Pro jiná, a je jich většina, je právním základem:

 1. a)             plnění zákona,
 2. b)             plnění smlouvy nebo jednání o jejím uzavření,
 3. c)             ochrana oprávněného zájmu ultrex.cz nebo třetí strany.

U řady zpracování navíc dochází k tomu, že se opírají o více právních základů (např. vaše identifikace je nezbytná jak proto, abychom věděli, s kým uzavíráme smlouvu, tak kvůli tomu, že identifikaci klienta vyžaduje zákon o boji proti praní špinavých peněz).

Obsluha a klientský servis

–       Identifikace a autentizace klienta – potřebujeme znát vaše identifikační údaje proto, abychom věděli, s kým uzavíráme smlouvu, s kým komunikujeme a kdo autorizuje platbu, i kvůli tomu, že identifikaci klienta vyžaduje zákon o boji proti praní špinavých peněz.

–       Pohodlí v elektronických kanálech – pro tento účel zpracováváme informace, z jakých zařízení k našim službám přistupujete elektronickou cestou, vaše preference nastavení služeb a údaje, které na našich stránkách vyplníte, neboť vám chceme zajistit pohodlné využívání našich webových stránek. Údaje ukládáme na vaše zařízení v podobě tzv. cookies. Pomocí nich můžeme respektovat vaši volbu jazyka, uchováváme také vámi uvedené údaje ve webových formulářích pro případ, že se k nim budete později chtít vrátit. O zpracování cookies jste zvlášť informováni na www.ultrex.cz. Právním základem je plnění smlouvy (bez některých informací by nebylo možné zajistit bezproblémové použití internetových stránek), ochrana oprávněného zájmu (prevence podvodů a péče o zákazníky) i souhlas.

–       Sjednávání smlouvy – pod sjednávání smlouvy řadíme už váš první kontakt se ultrex.cz, kdy projevíte zájem o naše služby. Nejčastěji ale sjednávání smlouvy začíná na našich internetových stránkách od okamžiku zadání vašich údajů v rámci naší on-line poptávky. Pokud ji nedokončíte, můžeme se zeptat, jestli s jejím dokončením nepotřebujete pomoci. Pokud jste vyjádřili zájem o naše služby jiným způsobem (např. přes naše zprostředkovatele), kontaktujeme vás. Při sjednávání smlouvy se ptáme nejen na identifikační údaje, ale i na údaje, které budeme potřebovat pro komunikaci s vámi, pro provedení činností, které nám ukládá zákon, nebo později pro realizaci smlouvy nebo pro ochranu našeho oprávněného zájmu.

Zákaznická péče – chceme pro vás dělat maximum. A abychom v tom byli ještě lepší, potřebujeme znát, jak naši službu využíváte. Zajímají nás vaše zkušenosti, přání, informace o změnách údajů, připomínky. Tyto údaje musíme přehledně uchovávat tak, aby každý, kdo s vámi jedná nebo připravuje komunikaci s vámi, dokázal komunikaci přizpůsobit právě vám. V některých případech za tímto účelem můžeme provádět průzkum a hodnocení kvality našich   služeb a   komunikace   s   vámi.   V   rámci klientského   servisu   také usilujeme o to, abychom vám v osobních elektronických portálech zobrazovali pro   vás   hodnotné   informace   přehlednou   a   zajímavou   formou.   Právním základem pro taková zpracování může být dle okolností jak plnění smlouvy, tak ochrana našich oprávněných zájmů na zlepšování zákaznické zkušenosti i plnění právní povinnosti (např. řešení případných stížností, žádostí nebo provádění změn údajů).

–       Používání produktů a služeb – Bez zpracování vašich osobních údajů bychom naše služby nemohli poskytovat, právním základem je tedy plnění smlouvy. Internetový obchod ultrex.cz by nemohl fungovat zcela bez údajů o nakupujícím. Právním základem pro takové zpracování osobních údajů je plnění smlouvy.

–       Zasílání servisních zpráv – podstatné informace o využívání našich služeb vám zasíláme na vaše kontaktní údaje (v rámci ochrany našeho oprávněného zájmu na lepší zákaznické zkušenosti zasíláme například pravidelný newsletter pro nakupující nebo změny v objednávce). Jinými zprávami vám navrhujeme změnu smlouvy nebo vás kontaktujeme s upozorněním například v případě problémů s úhradou objednávky, zde je právním základem plnění smlouvy.

–       Přímý marketing – s vašimi údaji neobchodujeme. Nechceme vás zatěžovat nabídkami nejrůznějších produktů třetích osob. Při přípravě obchodní komunikace s vámi nevyužíváme rozsáhlé množství údajů ani žádné citlivé informace o vašem soukromí nebo predikce chování a vašich potřeb (profilování). Plně v souladu s GDPR tak můžeme náš přímý marketing provádět na základě ochrany našeho oprávněného zájmu na obchodní komunikaci se svými klienty, a to formou SMS, e mailu, dopisu, telefonické nebo jiné komunikace. Při přípravě komunikace přitom dbáme na to, abychom vám posílali jen informace, které jsou pro vás důležité. Pokud nám sdělíte, že tento typ nebo druh obchodní komunikace nechcete, budeme to samozřejmě respektovat (např. pokud se odhlásíte z distribučního seznamu pro zasílání obchodních zpráv e-mailem, nebudeme vám již touto cestou zasílat obchodní zprávy).

Bezpečnost a řízení rizik

–       Účetnictví a daně – shromažďujeme a zpracováváme vaše identifikační a transakční údaje za účelem plnění našich účetních a daňových povinností vůči regulatorním a státním orgánům, které nám ukládá zákon o účetnictví, zákon o DPH a další české účetní a daňové zákony včetně zákona FATCA, a z důvodu povinných hlášení regulačním orgánům. Dle zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní jsme povinni zjišťovat údaje o daňové rezidenci.

–       Bezpečnost – v rámci nastavených technických a organizačních bezpečnostních opatřeních provádíme například kontroly přístupů k vašim datům, testování integrity našich systémů a odolnosti vůči neoprávněným zásahům.

Vnitřní správa

–       Vnitřní   správa,   reporting,   řízení   informací   –   v   rámci   našich interních   procesů,   například   v   rámci   schvalování   kontroly poptávky a schvalování půjčky, přirozeně dochází k používání vašich osobních údajů napříč relevantními útvary. S využitím osobních údajů připravujeme většinou agregované výkazy   pro regulatorní   orgány   nebo   mateřskou   společnost.   Pro   vnitřní administrativní účely můžeme předávat osobní údaje vybraným společnostem v rámci skupiny TEMEV. Právním základem pro taková administrativní zpracování je ochrana oprávněných zájmů.

–       Testování změn softwaru – k zajištění bezpečnosti a spolehlivosti IT systémů po provedení změn je nutné testování. Usilujeme o to, abychom   je   prováděli   na   anonymizovaných   nebo   uměle vytvořených datech. V určitých případech ale je nezbytné použít k testování tzv. živá data. Právním základem pro taková zpracování je ochrana oprávněného zájmu, ale i plnění právní povinnosti řídit rizika.

–       Výkon, resp. obhajoba práv (spory) – osobní údaje uchováváme pro případ, že bychom museli v budoucnu s využitím záznamů komunikace, procesu identifikace a autorizace platby, produktových údajů, dokladů nebo dalších informací prokazovat splnění našich smluvních či právních povinností v řízení před soudem nebo před dohledovým orgánem.

–       Výzkum a vývoj produktů/služeb a analýza vývoje trhu – zejména profilové a produktové údaje, opět většinou v agregované podobě, využíváme pro sledování trendů při využívání našich služeb a zjišťování možností jejich rozvoje. Právním základem je ochrana oprávněného zájmu.

–       Zpracování osobních údajů mimo ČR – SafeLove.cz je firma, který využívá moderní nástroje správy dat. Proto při správě některých dat spolupracujeme s poskytovateli tzv. cloudových služeb. Jejich sídla a úložiště se ale nacházejí v rámci EU, kde je garantována stejná ochrana osobních údajů jako v ČR. Při využívání cloudových služeb postupujeme vždy velmi obezřetně, nesvěřujeme správu všech dat, navíc dbáme na zajištění kontinuity služeb a rychlou „exit strategii“.

13.5 Jak dlouho uchováváme vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje samozřejmě máme po celou dobu, po kterou vám poskytujeme naše služby. Po skončení naší spolupráce sice významně omezíme jejich použití, zcela je však nevymažeme. Musíme je totiž uchovávat po dobu dalších 10 let (archivační povinnost dle zákona proti praní špinavých peněz a financování terorismu a daňových předpisů).

Pokud nám jen dáte údaje, abychom vás kontaktovali za účelem řešení vašeho zájmu o produkty ultrex.cz, tyto údaje smažeme 1 měsíc poté, co jste nám je poskytli, nebo po termínu schůzky, kterou jsme si sjednali.

Údaje, které máme jen proto, že jste nám k jejich získání a zpracování udělil/a souhlas, uchováváme po dobu platnosti souhlasu. Pokud zpracováváme údaje výhradně pro účely ochrany oprávněného zájmu, uchováváme je jen pouze po dobu existence tohoto oprávněného zájmu (např. po dobu promlčecí lhůty).

13.6 Jak se staráme o bezpečnost vašich osobních údajů?

Bezpečnost vašich osobních údajů je naší prioritou. Osobní údaje jsou pod stálou fyzickou, elektronickou i procedurální kontrolou. Ulrex.cz disponuje moderními   kontrolními,   technickými   a   bezpečnostními   mechanismy zajišťujícími   maximální  možnou   ochranu   zpracovávaných   údajů   před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před jiným možným zneužitím.

Veškeré osoby, které s osobními údaji klientů přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány smluvní povinností mlčenlivosti. Dodržování všech pravidel je pod stálou kontrolou pověřence pro ochranu osobních údajů a interního auditu ultrex.cz.

13.7 Komu vaše osobní údaje můžeme předávat?

V Seagates Invest s.r.o. platí přísná pravidla mlčenlivosti. K předávání vašich osobních údajů dochází pouze v rozsahu zákonných pravidel. Můžete si přitom být jisti, že v žádném případě s vašimi údaji neobchodujeme. Vaše osobní údaje můžeme předávat následujícím subjektům.

Dodavatelům   –   subjektům,   které   jsme   pověřili   zajišťováním některých provozních činností, předáváme osobní údaje jen tehdy, pokud je zpracování osobních údajů nezbytné pro výkon dané činnosti, a jen v rozsahu, který je nezbytně nutný. Takové subjekty označujeme     za     tzv.     zpracovatele.     Spolupracujeme     pouze s dodavateli, kteří jsou důvěryhodní, kvalitní a kteří s námi uzavřeli smlouvu, ve které se zavazují dodržovat přísná pravidla ochrany osobních údajů včetně technických a organizačních opatření. Pokud   využíváme   cloudových   uložišť,   jsou   zásadně   umístěna v rámci EU a vždy je zajištěn vysoký stupeň zabezpečení údajů.

Dodavateli jsou vybrané společnosti skupiny TEMEV. Některé činnosti jsou však zajišťovány osobami mimo naši skupinu.

–       poskytovatelé IT služeb, včetně cloudových uložišť,

–       poskytovatelé archivačních služeb,

–       advokáti a subjekty vymáhající naše pohledávky,

–       poskytovatelé   tiskových   a   poštovních   služeb,   včetně kurýrů.

Distributorům – pro distribuci našich služeb můžeme využívat tzv. zprostředkovatele. Máme s nimi uzavřenu smlouvu upravující pravidla ochrany osobních údajů našich klientů. Jedná se o společnost Geis Parcel CZ, s.r.o., IČO: 63077051, Zásilkovna s.r.o., IČO: 28408306 a Temev s.r.o., IČO: 29156220.

Vybraným společnostem skupiny TEMEV – v rámci dodavatelských vztahů, pro vnitřní administrativní účely můžeme předávat některé údaje vybraným společnostem patřících do skupiny TEMEV. Jedná se zejména o mateřskou společnost Temev s.r.o., IČO: 29156220.

Státním a regulatorním institucím – komunikaci s těmito institucemi nám ukládá zákon. Jedná se zejména o orgány státní správy, soudy, orgány činné v trestním řízení, orgány dohledu, exekutory, notáře – soudní komisaře, insolvenční správce apod.

Jiným finančním institucím – jen tehdy, pokud to zákon umožňuje (např. dle zákona o platebním styku lze předávat údaje za účelem předcházení podvodům v oblasti platebního styku, jejich vyšetřování a odhalování), lze vybrané údaje zpracovávat a předat jiným poskytovatelům platebních služeb.

13.8 Jaká práva máte v souvislosti se zpracováním osobních údajů?

Nejen v oblasti ochrany osobních údajů jsme připraveni vám naslouchat a neprodleně řešit každý váš požadavek. Abyste měli větší přehled a kontrolu nad údaji, které o vás zpracováváme, máte legislativou garantovánu řadu práv. Uplatnit je můžete buď písemně na e-mailu info@ultrex.cz , na telefonu +420 800 888 968 nabo na adrese sidle Seagates Invest s.r.o., na Folimance 2155/15, 120 00 Praha 2 – Vinohrady. Je   vám   k   dispozici samozřejmě i pověřenec pro ochranu osobních údajů ultrex.cz Marek Váša na kontaktu marek@temev.cz.

Právo na přístup ke svým údajům – abyste si mohl/a ověřit, jaké údaje o vás zpracováváme, máte právo na přístup ke svým osobním údajům a další související informace (např. účel, kategorie osobních údajů, doba uchování, zdroj). Máte právo požadovat i kopii zpracovávaných osobních údajů. Za její opakované poskytnutí však můžeme účtovat poplatek odpovídající nákladům na zpracování a poskytnutí informace.

Právo na přenositelnost údajů – pokud se vám to bude hodit například pro usnadnění komunikace s jiným poskytovatelem služeb, můžete od nás získat údaje, které jsme od vás získali za účelem zajištění poskytování našich služeb nebo na základě vašeho souhlasu.

Právo na opravu osobních údajů – v případě, že jsou vaše údaje nesprávné, nepřesné nebo došlo k jejich změně, samozřejmě je opravíme. S přihlédnutím k účelům, pro které jsou údaje zpracovávány, máte právo, abychom také doplnili neúplné údaje.

Právo na výmaz osobních údajů – vaše osobní údaje mažeme automaticky neprodleně poté, co jsme ztratili oprávnění k jejich zpracování (např. uplynula zákonná archivační doba 10 let od ukončení smlouvy). O jejich mazání se tedy nemusíte starat. Přesto můžete uplatnit právo na výmaz.

Právo na omezení zpracování osobních údajů – v některých situacích omezíme zpracování vašich osobních údajů. Například tehdy, pokud už vaše osobní údaje nebudeme moci zpracovávat, ale vy na jejich zpracování budete trvat, nebo když se budeme zabývat vaší námitkou proti zpracování osobních údajů nebo upozorněním na nepřesnost údajů.

Právo na odvolání souhlasu – pokud jste udělil/a ultrex.cz souhlas se zpracováním osobních údajů, máte právo jej odvolat. Po odvolání souhlasu ukončíme zpracování, k nimž nemáme jiný právní titul než váš souhlas. Upozorňujeme, že v rámci přizpůsobení se nové právní úpravě ochrany osobních údajů (obecné nařízení EU o ochraně osobních údajů – GDPR) k 25. 5. 2018 se u řady zpracování mění právní titul pro zpracování vašich osobních údajů:

–       Zpracování osobních údajů pro marketingové účely bude probíhat na základě ochrany oprávněného zájmu ultrex.cz informovat klienty o svých službách.

Odvolání těchto souhlasů tedy nebude mít vámi očekávaný důsledek, s výjimkou zpracování pro marketingové účely. Návštěvníci   našich   internetových   stránek   mohou   svůj   souhlas   se   zpracováním   cookies   odvolat   postupem   uvedeným na příslušných internetových stránkách nebo v rámci nastavení prohlížeče.

Právo na námitku – pokud si nepřejete, aby ultrex.cz pokračovalo ve zpracování, které provádí na základě ochrany svého oprávněného zájmu (viz otázka 9), můžete uplatnit tzv. námitku. To je možné udělat několika způsoby:

–       přímo v našich obchodních sděleních je včleněna možnost zastavení jejich zasílání daným komunikačním kanálem;

–       pokud již nechcete, abychom vám telefonovali, v rámci hovoru nám to řekněte;

–       vaši námitku nám můžete zaslat na naše kontakty (viz výše).

Námitka by měla být odůvodněna. Mělo by z ní být zřejmé, proč se domníváte, že dané zpracování nepříznivě zasahuje do vašeho soukromí nebo ochrany vašich práv a právem chráněných zájmů. Následně totiž ultrex.cz vyhodnotí, zdali je ochrana oprávněného zájmu ultrex.cz nebo třetích osob stále silnější než dopad na subjekt údajů. To neplatí pro zpracování pro účel přímého marketingu, kde je zpracování ukončeno automaticky po obdržení námitky. Platí přitom, že i po odhlášení se z marketingové komunikace vás nadále můžeme kontaktovat, a to kvůli obsluze a plnění našich práv a povinností.

Právo podat stížnost ÚOOÚ – pokud by se vám něco ohledně zpracování osobních údajů nelíbilo, budeme rádi, když nám to napíšete nebo zavoláte. Vynasnažíme se vše vyřešit k vaší spokojenosti. Vždy ale máte právo obrátit se se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

13.9 V jakých případech můžete podat námitku proti zpracování nezbytnému pro ochranu našeho oprávněného zájmu?

Legislativa na ochranu osobních údajů nechrání pouze toho, jehož údaje se zpracovávají (subjekt údajů), ale do určité míry i toho, kdo je zpracovává (správce). Ochrana oprávněného zájmu správce (ultrex.cz) je jedním z právních základů pro zpracování osobních údajů. Můžeme jej použít jen u těch zpracování, která můžete očekávat a u kterých nedojde k nepoměrnému zásahu do vašeho soukromí či práv. Každý má přitom právo podat proti jakémukoli zpracování nezbytnému pro ochranu oprávněného zájmu správce tzv. námitku. Námitce proti přímému   marketingu   musíme   vyhovět   okamžitě,   námitky   proti ostatním zpracováním budeme posuzovat s ohledem na odůvodnění námitky. Ukončení zpracování na základě námitky přitom nemusí nutně znamenat likvidaci údajů. To tehdy, pokud bychom údaje zpracovávali i pro jiné účely na jiném právním základě.

Ačkoli jsme u jednotlivých účelů zpracování v odpovědi na otázku 4   uváděli,   zdali   jsou   daná   zpracování   založena   na   ochraně oprávněného zájmu ultrex.cz nebo třetí strany, pro přehlednost tato zpracování uvádíme i zde:

 1. prevence podvodů;
 2. řízení rizik;
 3. klientský servis;
 4. dotaz do společnosti Temev s.r.o. patřící do skupiny TEMEV;
 5. zlepšování zákaznické zkušenosti a zasílání vybraných servisních zpráv;
 6. možnost obhajoby a uplatnění našich práv;
 7. testování změn softwaru;
 8. vnitřní správa, reporting, řízení informací, vnitřní administrativní účely ve skupině TEMEV;
 9. výzkum a vývoj produktů/služeb a analýza vývoje trhu;
 10. marketingová komunikace.

Podat námitku je možné několika způsoby:

–       přímo v našich obchodních sděleních je včleněna možnost zastavení jejich zasílání daným komunikačním kanálem;

–       pokud již nechcete, abychom vám telefonovali, v rámci hovoru nám to řekněte;

–       vaši námitku nám můžete zaslat na naše kontakty (viz výše).

13.10 Co když něčemu nerozumím aneb slovníček pojmů

Uvědomujeme si, že jsme vás pod tlakem regulace zavalili spoustou nových informací a pojmů. Pro lepší orientaci v nich naleznete níže slovníček pojmů. Pokud byste potřebovali něco více vysvětlit, rádi vám odpovíme na e-mailu info@ultrex.cz nebo na telefonu 800 888 968.

Osobní údaj – Všechny informace, které se vztahují ke konkrétnímu identifikovatelnému člověku (např. jméno, věk, adresa, telefon, email).

Zvláštní kategorie – osobních údajů

Údaje, které vypovídají o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení nebo členství v odborech, a genetické údaje, biometrické údaje zpracovávané za účelem jedinečné identifikace fyzické osoby a údaje o zdravotním stavu či o sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby.

Cookies – Krátký   textový   soubor,   který   navštívená webová stránka odešle   do   prohlížeče.   Umožňuje webu zaznamenat informace o vaší návštěvě, například preferovaný jazyk a další nastavení. Příští návštěva stránek tak může být snazší a produktivnější. Soubory cookie jsou důležité. Bez nich by procházení webu bylo mnohem složitější.

Oprávněný zájem – Zájem ultrex.cz na zpracování osobních údajů, které můžete oprávněně očekávat a který nezasahuje nadmíru do vašeho soukromí a práva na ochranu osobních údajů (např. zájem na přiměřené obchodní komunikaci s klienty nebo zájem na schopnosti prokázat řádné poskytování služeb v případě sporu).

Správce – Osoba, která určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů; zpracováním může správce pověřit zpracovatele. Správcem je společnost Seagates Invest s. r. o., se sídlem Na Folimance 2155/15, 120 00 Praha 2, IČO: 05612128

Zpracovatel – Osoba, která byla správcem (Seagates Invest s. r. o.) pověřena určitou činností, pro jejíž výkon je nezbytné zpracovávat osobní údaje, např. dodavatel IT služeb.

Subjekt údajů – Osoba, k níž se osobní údaje vztahují, typicky náš klient.

Účel – Důvod, ke kterému správce využívá vaše osobní údaje.

Zpracování – Činnost, kterou správce nebo zpracovatel provádějí s osobními údaji. Zpracováním je i pouhé uchování osobních údajů.

Zákon o boji proti praní špinavých peněz – Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění.


Telefonický kontakt

Kontaktní telefon +420 800 888 968, k dispozici v Po-Pá 7–18 hod., v So-Ne 8–12 hod. Hovorné je účtováno volajícímu dle ceníku Telefónica 02 Czech Republic, a. s. nebo Vašeho operátora.*


Provozovatel:

SÍDLO SPOLEČNOSTI:
Seagates Invest s.r.o., Na Folimance 2155/15, Praha 2 – Vinohrady, 120 00

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C , vložka číslo 267323
IČ: 056 12 128, DIČ: CZ05612128

Výpis z obchodního rejstříku viz. justice.cz

KONTAKTNÍ ADRESA – zasílání reklamací:
Seagates Invest s.r.o., Na Folimance 2155/15, Praha 2 – Vinohrady, 120 00

Tel.: +420 800 888 968
Email: info@ultrex.cz

Odpovědný vedoucí: Mgr. Eliška Volfová


Obchodní podmínky platí od 1.1.2016

KE STAŽENÍ: